Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ศศิภา วิจิตรไกรวิน (น้องบี)ต.อ.

พี่ปุ๋มสอนสนุก เข้าใจ  หนังสือสวย 555   : )    มาเรียนกันเยอะๆ น๊าค่า  ที่นี่เค้าสอนดีจริง  ^_^   !!!!

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ม.6