Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ธีธัช รังคสิริ (น้องเอิ๊ก)ว.ช.

เข้า  ใจ  มาก!!!  เหมือนพี่สอนน้อง  เป็นกันเองไม่เคยเครียด พี่ปุ๋มใจดี ม๊ากกกกก อยากติดมหาลัย ให้มาเรียนที่  amp7200  !!

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  ม.6