Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ดวงมาศ เศษธะพานิช(น้องแจน)ต.อ.

พี่ปุ๋มสอนหลักการไม่ได้สอนจำสูตร เลยทำโจทย์ได้เยอะมากๆ ไม่ต้องจำสูตรเยอะ ใช้ทำโจทย์ได้จริงๆ มาเรียนแล้วจะรู้สึกว่าดีจริงๆนะ  ^_^

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ม.6