Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

กัญจน์พร ชัยประสิทธิ์วงศ์ (น้องวิว) สสพ.

นี่แหละ ก้าวเริ่มต้นสู่การเป็นวิศวะ ที่ดีในอนาคต  คงไม่มีอะไรที่ใช่ไปมากกว่านี้อีกแล้ว amp7200 นี่แหละ ใช่เลย

โรงเรียนสารสาสน์พิทยา ม.6