Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ชวพัฒน์ ศุภณัฐ ลัภกิตโร (เบสท์)ส.ร.

ที่นี่มีความเป็นกันเองทั้งพี่ปุ๋มและพี่ๆเคาว์เตอร์ พี่ปุ๋มสอนแบบให้เข้าใจเนื้อหาเป็นหลัก รู้จักกับโจทย์รู้วิธีการแก้ปัญหาโจทย์แบบต่าง ๆ ไม่ได้ให้มานั่งจำสูตรลัดเพียงอย่างเดียว อีกทั้งเรียนที่นี่ไม่เครียดสนุกสนานครื้นเครง และยังได้ประสบการณ์ชีวิตอีก ผมอยู่ถึงสุราษยังมาเรียนเลยครับ The Alternative of Mathermatics & Physics จงเจริญ    ถ้าเพื่อนๆอยากเรียนให้เข้าใจและสนุกพร้อมทั้งได้ประสบการณ์ชีวิตก็มาเรียนที่ AMP เหมือนผมนะครับ J

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  ม.5