Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ก้องภพ จันทรงสกุล (น้องมิก) ส.ว.ส.

ชอบเรียนที่ amp7200 เพราะที่นี่เป็นเหมือนบ้านอีกหลัง ให้ทั้งความรู้  + ฮา แต่สามารถนำไปใช้ทำข้อสอบได้จริง  แถมข้อคิดให้ด้วย “ วิศวกรต้องแข็งแรง + อดทน ”  ที่ amp7200 ของเค้าดีจริง กล้ารับประกัน  ^^”

 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ม.6