Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ศิริวรรณ เทพพิทักษ์ (น้องมิลล์) บ.ร.

เรียนที่ที่สนุก เฮฮา ได้ทั้งความรู้รอบตัว และความรู้ฟิสิกส์  การเรียนการสอนมีบรรยากาศดี สอนตามหลักจริงของฟิสิกส์ เข้าใจง่าย ไม่เครียด เรียนแล้วไม่เบื่อค่ะ confirm 555+ เพื่อนๆค่ะ  amp เป็นแหล่งความรู้ฟิสิกส์ที่ดีของพี่ค่ะ แต่พี่เสียดายที่ไม่ได้มาเรียน amp ตั้งแต่แรก ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเรียนที่นี่ตั้งแต่เริ่มต้นเพื่ออนาคตที่ดีนะคะ

โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.6 ค่ะ