Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ณัฏฐากร เรืองกิจรัตนกุล (น้องจิน)อ.ส.ค.

พี่ๆที่ amp เป็นกันเอง ทำให้รู้สึกไม่เครียดสบายๆ : ) แล้วพี่ปุ๋มทำให้รู้สึกว่าฟิสิกส์มันไม่ได้ เข้าใจยาก อย่างที่คิดค่ะ  พี่ปุ๋มมีวิธีการสอนให้เข้าใจที่มาไม่ว่าจะเป็นเลขหรือฟิสิกส์ เข้าใจสูตร ไม่ค่อยอาศัยจำ อาศัยเข้าใจมากกว่าค่ะ เรียนสนุก เข้าใจง่าย เป็นกันเองค่ะ : )            AMP7200 !!!

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ม.6