Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ภัสราพร ทองทา(น้องปอมด์)บ.ร.

เรียนแล้วเข้าใจ แล้วก็ชอบฟังพี่ปุ๋มเล่าเรื่อง สนุกดี ฮามาก ชอบให้นอกเรื่องเยอะๆ 555 เรื่องเนื้อหาก็เข้าใจนะ พอทำได้บ้างมาเรียนเหอะ :) ไม่ผิดหวังแน่นอน มาเรียนแล้วเหมือนมาดูเดี่ยวอ่ะ ฮาดี ส่วนเรื่องเรียนก็จัดเต็ม ได้ท็อปแน่นอน

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ม.6