Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

สิริยากร จันทหาร(น้องโบนัส)น.ต.อ.น.

พี่ปุ๋ม แล้วก็พี่ๆ ที่ amp น่ารักมาก เป็นกันเอง อยู่แล้วรู้สึกเหมือนบ้านเลย ก็อยากให้ทุกคนมาเรียนดูนะ  แล้วจะติดใจ 555 :)

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ม.6 ค่ะ