Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

พีรณัฐ เลิศฤทธิ์ระบิล(น้องพี) ส.ส.

พี่ปุ๋มสอนเร็วดี  ชอบ...!!!!  มาเรียนกันเถ๊อะ ........ เพื่ออนาคตครับ วู้ว!!!!

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.6 ครับ