Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ดารดี ตั้งประดิษฐ( ฟิล์ม )พ.ห.

เรียนAMPเพราะสะดวกในเรื่องของเวลา และชอบการบริการของพี่ๆ เป็นกันเองและน่ารัก เนื้อหาที่นี่ดีมาก แบ่งการสอนในแต่ละคอร์สได้เป็นอย่างนี้ ประทับใจมากๆค่ะ ก็อยากให้เรียนที่นี้ เพราะถ้าเข้ามาเรียนก็จะตกหลุมรักในสถาบันนี้ เนื้อหาได้ตรงตามที่ต้องการอยากเรียนเรื่องไหนไม่เข้าใจ ก็สามารถทบทวนได้อย่างละเอียด

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ม.6 ค่ะ