Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

โสภิตา ชัยเทพ (น้องตอง ) พ.ห.

พี่ปุ๋มสอนแล้วสนุก รู้เรื่อง แล้วก็เรียนเมื่อไรก็ได้ ไม่เข้าใจก็เรียนซ้ำได้ อยากเรียนเรื่องไหนก็ได้ มี 3 วิชา ให้เลือกเรียน เรียนแล้วรู้เรื่องมากๆๆๆๆ

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ม.6 ค่ะ