Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

สุทัตตา สัมมุตกี(น้องอิคคิว)จ.ด.

เรียน amp by myself ค่ะ  ชอบเรียนที่ AMP7200 เพราะว่าพี่ปุ๋มสอนรู้เรื่อง และทำให้เข้าใจ ทำให้ได้ทบทวนบทเรียนที่เรียนมาจากโรงเรียนได้

เวลาเรียนพี่เค้าก็สอนแบบสบายๆ ไม่เครียด  อยากบอกว่าเรียนที่ AMP7200 ดีมากๆนะ  สอนเข้าใจและรู้เรื่องด้วย

                                    

โรงเรียนจิตรลดา  ชั้น ม.5