Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

จริยา ตรัยมงคลวัฒน์(อ๋อม)M.D.

เรียนที่AMPเหมือนอยู่บ้าน  เรียนแล้วไม่เครียด  มีความสุขมาก "ติดใจกล้ามแขนกล้ามขาพี่ปู๋ม" อยากบอกเพื่อนๆเลยที่นี่สอนเข้าใจง่าย แอร์เย็น ขนมอร่อย

                                                 

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ชั้น ม.6