Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

คเณศ นิพัทธ์ธีรนันท์(เคนโด้)ก.ท.

ชอบเรียนที่ AMP7200 เพราะพี่ปุ๋มสอนสนุกเข้าใจง่าย บรรยากาศเป็นกันเองมากๆ รู้สึกเหมือนเรียนที่บ้านเลยแหละครับ

                                                            

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ชั้น ม.6