Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

วรฤทธิ์ ยุกตะเสรี(ฤทธิ์)ก.ท.

ชอบเรียนที่นี่เพราะเรียนสนุกครับ พี่ปุ๋มก็สอนสนุก สามารถเลือกเรียนบทเรียนที่ชอบได้ตามใจเลยครับ เรียนที่นี่สนุกครับ  ได้เจอกับเพื่อนๆ และพี่ๆที่counterก็เป็นกันเอง อยากให้มาลองเรียนดูครับ เพราะที่นีอยู่กันเหมือนครอบครัว

                                                     

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  ชั้น ม.6