Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

พรพิชชา ชินวัฒนโชติ(เอิง)อ.ส.ค.

ชอบเรียนที่นี่เพราะพี่ปุ๋มสอนสนุกดีค่ะ เข้าใจง่าย เล่าเรื่องราวต่างๆสนุกมากๆ พี่ปุ๋มมีวิธีพูดให้จำง่ายขึ้นสอนแล้วทำให้เข้าใจมากๆค่ะ  และมาเรียนที่นี่สามารถเลือกเวลาตามความสะดวกของเราได้เลยค่ะ

                                                              

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ชั้น ม.6