Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ชนน เอี่่ยมดี (น้องนน) จ.ด.

ชอบเรียนที่ AMP7200 เพราะว่า พี่ปุ๋มฮา เป็นกันเอง สอนสนุกมากกว่าความรู้ ได้วิธีการดำเนินชีวิตด้วย อยากบอกเพื่อนๆและน้องๆว่า อยากสอบติด และ ได้อะไรหลายๆอย่างก็เรียน AMP7200

 

 

โรงเรียนจิตรลดา ม.6