Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ศุภกิตติ์ เกษตรตระการ (น้องนีโน่) ส.ก.

เรียนทั้งคอร์ส และ ระบบ by myself ครับ! ชอบเรียนที่ AMP7200 เพราะ เป็นเหมือนบ้านหลังที่ 3 รวดเร็ว กระชับ ฉับไว สุขภาพจิตดี อยากจะแนะนำเพื่อนๆน้องๆว่า เรียนที่นี่ติดทุกคน (ที่ไหนไม่รู้)

 

 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.6