Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ชาณัท อมรวศิน (น้องติม) ส.ก.

ผมเรียนคอร์ส PAT3  ชอบเรียนที่ AMP7200 ครับ เพราะ เพื่อนๆน่ารัก เรียนแล้วมีสมาธิมากครับ อยากชวนเพื่อนๆน้องๆว่า เรียนแล้วสอบติดแน่นอนครับ :)

 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.6