Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

สริตา ศรีเกียรติณรงค์ (น้องแนน) ศ.ท.

ชอบเรียนที่ AMP7200 เพราะ พี่ปุ๋มสอนสนุก + เข้าใจ ชอบเล่าเรื่องชีวิตมหาลัยให้ฟังเป็นแรงบันดาลใจให้อยากติด อยากจะแนะนำเพื่อนๆน้องๆว่า AMP7200 สอนดี สนุก ราคาไม่แพง

 

 

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ม.6