Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ปัญจพล แท่นศรีเจริญ (น้องโดโด้) อสช.

ชอบเรียนที่ AMP7200 เพราะ สอนสนุก เฮฮา มีเรื่องตลกๆ มาเล่าให้ฟังตลอด อยากบอกเพื่อนๆน้องๆว่า อยากรู้ต้องลอง ของดีมีอยู่จริง

 

 

 

โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก ม.6