Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

วราสิทธิ์ วัฒนาภา (น้องเต๋า) จ.ด.

ชอบเรียนที่สถาบัน AMP7200 เพราะ ชอบวิธีการสอนที่ทำให้เห็นภาพ และทำให้เข้าใจในวิชาฟิสิกส์ มากยิ่งขึ้น ส่วนตัวไม่ค่อยชอบวิชาฟิสิกส์เท่าไหร่แต่พอเรียนไปทำให้เริ่มชอบวิชานี้มากยิ่งขึ้น ปล.คนสอนและพนักงานใจดีเป็นกันเอง ปรึกษาได้ทุกเรื่อง อยากบอกเพื่อนๆ น้องๆ ว่ามาเรียน AMP7200 จะทำให้น้องๆที่ไม่ชอบฟิสิกส์เปลี่ยนความคิดไปชอบฟิสิกส์เลยครับ ส่วนคนที่ชอบอยู่แล้ว พี่คิดว่าที่นี่น่าจะทำให้น้องมีความสุขในการเรียนวิชานี้ที่สุดละครับ

 

 

โรงเรียนจิตรลดา ม.6