Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ชัยณรงค์ ตรีโชควิพุธ (น้องแชมป์) ซค.

เรียนระบบคอร์ส และ ระบบ by mself  ชอบเรียนที่ AMP7200 เพราะ พี่ปุ๋มสอนเข้าใจ เป็นครูที่ให้อะไรหลายๆอย่าง และ ปรึกษาได้ทุกเรื่อง เป็นคนกันเองมาก พี่พนักงานเคาว์เตอร์ใจดี เป็นคนกันเอง เหมือนบ้านหลังที่ 2  อยากจะบอกเพื่อนๆน้องๆว่า พี่ปุ๋มสอนดีมาก ปรึกษากับพี่เขาได้ทุกเรื่อง

 

 

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.6