Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ชยพล เลิศอุทัย (น้องเบสท์) ซด.

เรียนคอร์สไฟฟ้า ชอบเรียนที่ AMP7200 เพราะ สงบ เป็นส่วนตัว คนไม่เยอะมากจนเกินไป อยากบอกเพื่อนและน้องๆว่า สอนดี

 

 

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ม.5