Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ชัชชน ประเสริฐวรกุล (น้องเท็ดดี้) ซ.ด

ผมเรียนคอร์ส คณิตศาสตร์ ครับ ชอบเรียนที่ AMP7200 เพราะ พี่ปุ๋มสอนสนุก เป็นกันเอง เนื้อหาแน่น ไม่เครียด อยากจะบอกเพื่อนๆน้องๆว่า คิดจะสอบติด คิดถึง AMP7200

 

 

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ม.6