Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ชานน กองทอง (น้องนน) ซ.ด.

ผมเรียนคอร์ส คณิตศาสตร์ ครับ ชอบเรียนที่ AMP7200 เพราะ พี่ปุ๋มสอนสนุก ไม่น่าเบื่อ และสามารถนำไปใช้ในการสอบได้จริง อยากจะบอกเพื่อนและน้องๆว่า ที่นี้สอนสนุก มากๆๆครับ

 

 

 

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ม.6