Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ไปรยา รัตนกิจกุล (น้องป๊อก) อสศ.

เรียนส่วนตัวแบบ amp by myself ค่ ชอบเรียนที่ AMP7200 เพราะ สามารถเลือกเวลาเองได้ เวลาเรียนก็เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ อยากจะบอกน้องๆว่า AMP7200 เป็นที่เรียนที่ดีที่หนึ่งสอนแล้วเข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ จะทำให้ตั้งใจเรียนมากขึ้น

 

 

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา  ม. 5