Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ศิริพจน์ ศิริจรัสตระกูล (น้องเจมส์) ซ.ค.

ชอบเรียนที่ AMP7200 เพราะการสอนของที่นี้ ผมรู้สึกว่ามันเข้าใจได้ง่าย และที่สำคัญเรียนที่นี้แล้วสนุกเฮฮามากๆ ก็อยากจะชวนน้องๆทุกคนมาเรียน AMP7200 นะครับ แล้วน้องจะมีความสุขกับการเรียนที่นี้ และ มันจะช่วยให้น้องๆชอบวิชาฟิสิกส์ขึ้นมาเลย

 

 

 

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม. 6