Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

สุภชยา นิโครธานนท์ (ถิง ถิง)

เรียนส่วนตัวแบบ amp by myself ค่ะ  ชอบเรียนที่ AMP เพราะสอนสนุก ไม่น่าเบื่อ ไม่ง่วง สามารถพูดเนื้อหาที่เข้าใจ  ยากให้เข้าใจง่าย เนื้อหากระชับดี  อยากบอกน้องๆว่า เรียนที่AMP7200 แล้วจะสามารถเข้าใจฟิสิก์ได้มากขึ้น

อัสสัมชัญคอนแวนต์ ม.6