Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

พนิตนันท์ งามลิขิตเลิศ (น้องเล็ก) อ.ส.ค.

ชอบมาเรียนที่ AMP7200 เพราะ สอนสนุก เข้าใจง่าย และไม่ทำให้ง่วงค่ะ

อยากบอกว่าเรียนที่นี่มีความสุขมากค่ะ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ม.6