Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ชนาพร ธรรมสิทธิ์บูรณ์ (น้องเชอรี่) MD.

ชอบเรียน AMP7200 เพราะ สะดวก เข้าเรียนเวลาไหนก็ได้ตามสะดวก รวมทั้ง พี่ปุ๋มสอน เข้าใจง่าย สนุกไม่เครียดจนเกินไป พี่ปุ๋มทำให้รู้สึกว่าการเรียน คณะวิศวะ เป็นคณะที่ดี ทำให้มีแรงบันดาลใจในการเรียน พี่ปุ๋มมักให้ trick ในการทำโจทย์ที่ง่ายและเร็วขึ้น รวมทั้งมีการบ้านไม่มากไม่น้อยไปให้เราสามารถทบทวนสิ่งที่เรียนไปได้อย่างดี  อยากให้น้องๆเพื่อนๆ มาลองเรียนที่ AMP7200  แล้วจะรู้ว่าฟิสิกส์ไม่ยากอย่างที่คิด เรียนฟิสิกส์ให้สนุกและเข้าใจมีอยู่จริงที่ AMP200 !  :)

 

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย  ม.6