Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

กฤติน เปียระบุตร (น้องอาร์ด) ส.ส.

ความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญ  หากเรามีพื้นฐานดี   เพิ่มเติมอีกนิดก็โอเคเลยคับ

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย   ม.6