Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

รังสิมันต์ มนต์วิเศษ (น้องบูม) นมร.ห.ว.น

พี่ปุ๋มสอนเข้าใจ  สนุก  เป็นกันเอง  ทำให้ผมได้เกรด 4  วิชาฟิสิกส์     มาเรียนที่นี้สิคับ  สอนเข้าใจจริงๆ  สุดยอดไปเลย...ต้องลอง!

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี   ม.5