Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ปัญญดา โถวเจริญ (น้องปันปัน) DSS.

พี่ปุ๋มสอนเข้าใจง่ายมากๆเลยค่ะ  จากที่เรียนที่โรงเรียนไม่ค่อยรู้เรื่อง  พอได้มาเรียนที่  AMP แล้ว  เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ  อีกทั้งพี่ปุ๋มสอนไม่น่าเบื่อ  มีเรื่องนู่นนี่มาเล่าให้ฟังตลอด   ชอบ  AMP มากๆเลยค่ะ  ที่สำคัญที่สุด  "หนังสือสรุปไว้อย่างสุดยอด!!!"

โรงเรียนดรุณสิกขาลัย  โครงการ วมว.   ม.6