Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

กวิสรา ก่อกอง (น้องแพร) จภ.ปท.

พี่ปุ๋มสอนสนุก เข้าใจง่าย มีเรื่องเล่าสนุก สอนโจทย์ที่ยากให้ทำง่ายๆ   มาเรียน AMP แล้วจะไม่ผิดหวังค่ะ

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี    ม.4