Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ทวีโชค แซ่เจียง (น้องวี) ย.บ.

สามารถเลือกเวลาที่จะเรียนและวิชาที่จะเรียนได้ตามต้องการเลยครับ    ถ้าอยากเรียนสถาบันที่เลือกเวลาเรียนได้เองต้อง AMP เท่านั้นครับ...

โรงเรียนโยธินบูรณะ  ม.5