Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

สิริยากร ไวทยกุล (น้องแพรว) อสศ.

          พี่ปุ๋มสอนเข้าใจง่าย  และ เวลาสอนจะคอยพุดย้ำตรงสำคัญๆอยู่เสมอ  ทำให้เราจำได้ดีและเวลาทำโจทย์เสร็จพี่ปุ๋ม ก็จะคอยสรุปขั้นตอนการทำและหลักการ ในการวิเคราะห์โจทย์อยู่เสมอ  ทำให้ไม่สับสน ขณะสอนพี่ปุ๋มก็ชอบเล่าเรื่องตลกให้ฟัง  ทำให้มีความสุขไปกับการเรียน ^_^

        อยากจะบอกเพื่อน และ น้องๆว่า ใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเรียนฟิสิกส์ที่ไหน  ต้องมาที่ AMP7200  เลย!  เรียนแล้วจะไม่ผิดหวังค่ะ

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ม.4