Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

เจน แก้วพฤหัสชัย (น้องเจน) สว.๒

สอนเนื้อหาละเอียด เข้าใจง่าย สามารถฝึกโจทย์เองได้พร้อมเฉลยได้ พี่ปุ๋มสอนสนุก เป็นกันเอง ทำให้เนื้อหาน่าสนใจมากขึ้น ที่นี่สอนดีมากจริงๆ ต้องลองนะ

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒