Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

พิชชา ศรีเสริมวงศ์ (น้องแพม) M.D.

       เรียนสนุก สบายๆ ไม่เครียด มีอิสระ ไม่ต้องจองเวลาเรียน พี่ปุ๋มสอนเรื่องยากๆ ให้เข้าใจได้ง่ายๆ และมีเรื่องขำๆให้ฟังตลอด : ) เท่าที่เรียน Physics มา พี่ปุ๋มสอนเข้าใจ และสนุกสุดแล้ว *{}*

 

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ม.6