Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ชาลิสา พัฒนวิบูลย์ (น้องนอย) ซ.ย.

         พี่ปุ๋มมีวิธีสอนที่เข้าใจง่าย อยากให้น้องๆ เพื่อนๆ มาเรียนกันเยอะๆ

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ม.6